این وبلاگ شرحی‌ست بر شغل‌های آقا داماد؛ آقا داماد شما چه کاره‌اند؟

ـ آقا دوماد چه‌کاره‌ن؟

ـ ادعای خدایی دارن.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم بهمن 1389ساعت 23:46  توسط آقا داماد  | 


ـ آقا دوماد چه‌کاره‌ن؟

ـ It's Complicated در واقع.


+ نوشته شده در  شنبه نهم بهمن 1389ساعت 20:12  توسط آقا داماد  | 


ـ آقا دوماد چه کاره‌ن؟

ـ توی اکثر مانورها دشمن فرضی هستن.


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آبان 1389ساعت 19:25  توسط آقا داماد  | 


- آقا دوماد چه کاره‌ن؟

ـ برای زنده نگه داشتن جنبش، توی گودر می‌پرن به مردم.


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم آبان 1389ساعت 15:6  توسط آقا داماد  | 


ـ آقا دوماد چه‌کاره‌ن؟

ـ چاق‌یار مخصوص آقای (...) هستن.


+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان 1389ساعت 11:21  توسط آقا داماد  | 


ـ آقا دوماد چه کاره‌ن؟

ـ دکتر داشتن می‌شدن، دانشگاه‌شون منحل شد؛ آمپول می‌زنن الان.


+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان 1389ساعت 13:41  توسط آقا داماد  | 


ـ آقا دوماد چه کاره‌ن؟

ـ توی ترانه‌ی حنا خانوم، چندبار بشکن می‌زنن.


+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان 1389ساعت 18:50  توسط آقا داماد  | 


ـ آقا دوماد چه کاره‌ن؟

ـ خیلی نگرانن.


+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان 1389ساعت 21:17  توسط آقا داماد  | 


ـ آقا دوماد چه کاره‌ن؟

ـ سال‌هاست روی نظریه‌ی عدم حجیت خبر موثق کار می‌کنن.


+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مهر 1389ساعت 12:7  توسط آقا داماد  | 


ـ آقا دوماد چه کاره‌ن؟

ـ توی سریال مختارنامه، اون حلقه‌ی دماغ خوار و مادر مختار رو ایشون انداخته‌ن.


+ نوشته شده در  شنبه هفدهم مهر 1389ساعت 0:21  توسط آقا داماد  |